Teamhandledning

Mentalt ledarskapsstöd för arbetslag

HUR vi hanterar mentala spänningar, stress och utmaningar i våra uppdrag påverkar det mentala klimatet i arbetslaget. Genom att skapa en gemensam beteendepolicy stärker vi samarbetsförmågan och stresståligheten i arbetslaget.

Genom ett aktivt forum med öppenhet och ärlighet skapar vi ett klimat för psykologisk trygghet och hög självkontroll. Vi aktiverar förhållningssätt som bäst matchar behovet i arbetslaget för äkta engagemang och stabilitet.

 Strategier som skapar beteendepolicy:

  • Mentalt klimat i teamet – stressmarkörer och triggers
  • Mental uppkoppling och avgränsning – tydliga förväntningar
    Signalvärde – stressmitta och kroppsspråk
  • Social stress – missförstånd och mindre konflikter
  • Social intelligens – förhållningssätt som förebygger social stress
    Mental ABC – mental 1:a hjälpen
  • Ledarskapets utmaningar – stärka det coachande ledarskap

Tid: ca 2,0 timme/gång, ca  3-5 träffar rekommenderas.

Pris: 3 000 kr exkl moms 25%/tillfälle.