Stresshantering - online

Onlineabonnemang för företag

Ett onlineabonnemang ger ökad och förenklad tillgänglighet av mentalt stöd och stresshantering för personal på arbetsplatsen. Valda timmar kan fritt fördelat till personal som har behov av mentalt stöd. Jag rekommenderar 3-4 ggr/klient för bästa effekt.

Varje enskild arbetsplats köper ett onlineabonnemang av valfri storlek; liten eller medel utifrån behov för 4-10 månader framåt. Abonnemanget faktureras månadsvis.

Stresshantering rekommenderas till:

Återkommande sjukskrivningar, hög frånvaro, utmattning, vid sömnproblem, låg självkontroll, osäkerhet i yrkesrollen, upplevd stress och press i uppdraget eller privatlivet samt vid social stress.

Onlineabonnemang: Liten

3900 kr exkl moms/månad i 4 månader.
Arbetsplatsen kan då beställa 6 timmars handledning/månad. (650 kr/tim)

Onlineabonnemang: Medel

6 500 kr exkl moms/månad i 6 månader.
Arbetsplatsen kan då beställa 10 timmars handledning/månad (650 kr/tim)

Timmar som ev blir över och inte nyttjas kan efter abonnemangets slut göras om till en föreläsning (värde 11 500 kr) eller team handledning (värde 2 500 kr).

Tider kan bokas mån-fre Kl 08.00-17.00. All handledning sker digitalt eller via telefon enligt kundens önskemål.

Ett frågeformulär skickas ut till klient före start med frågor om nuläge och mål för att på bästa sätt bistå med strategier som matchar behovet.

Varmt välkommen!