Stresshantering - Digitalt

HUR vi hanterar mentala spänningar, stress, utmaningar och hög mental belastning påverkar alla på olika sätt. Vanligt förekommande är sviktande energi, förlorad mental stabilitet, irritation, lägre motivation, sämre tålamod, stressmittat kroppsspråk, sämre allmänhälsa samt sömnproblem.

Fysiska symptom kan vara: högt blodtryck, magproblem, huvudvärk, tryck över bröstet, muskelspänningar och ett ökad sug efter sött, salt, fett samt alkohol och tobak.

Känner du igen dig i något ovan kan det vara läge att påbörja en förändring och ge dig själv en uppgradering av ditt tankesätt och agerande för att matcha behovet av färdigheter.

Jag arbetar med coachande metodik där syftet är att i öppna och ärliga samtal kika på nuläget, rensa bort slitna egenskaper samt skapa en stabil mental plattform för hög självkontroll.

Inför första mötet får du svara på en del frågor utifrån din mentala och fysiska status och som ligger till grund för lämpliga strategier.

Innehåll och strategier som anpassas utifrån dina behov:

 • Vi checkar av basala behov, ex sömn, fysisk status och matvanor.
 • Vi kartlägger din mentala belastning och förtydligar dina stressmarkörer och triggers.
 • Du kan i trygg miljö ventilera och avlasta frustration och irritation.
 • Med social intelligens rustar vi dig mot Social stress – ex vid relationsproblem, missförstånd och lättare konflikter.
 • Du får hjälp att zooma ut och skapa distans för ett större och spänstigare sätt att tänka med nya perspektiv på problem och utmaningar.
 • Du får ett nytt och uppdaterat mentalt språk att använda i både yrkesroll och privat.
 • Du får en ökad förståelse och självinsikt för dina reaktioner och instinkter som aktiveras under stress.
 • Vi sätter hållbara och rimliga gränser för balans mellan yrkesliv och privatliv.
 • Du får lära dig att ”tankeparkera” för att avlasta ditt arbetsminne samt för mental vila.
  Mentala läxor förekommer mellan varje digitalt möte som stäms av och uppgraderas regelbundet.

Tid: Vi bokar tid via mailkontakt. Beräkna ca 40-60 minuter/träff, mellan kl 09.00-17.00 mån-fre.

Pris: Betalar du som privatperson har du en lägre taxa och kan nyttja friskvårdsersättning.

Digitalt: 650 kr/tiillfälle. Rekommenderar 3-5 digitala träffar.

Företag: 950 kr exkl moms faktureras vid beställning.