Om mig

Jag har en stark tro på att alla människor kan förändra sitt agerande och sitt sätt att tänka kring stress oavsett vilka utmaningar yrkesrollen och livet bjuder på. Därför har jag valt ett yrke där jag får möjlighet att skapa nya mentala broar för ökad mental hållbarhet för dig och ditt företag.
Min personlighet färgas av lyhördhet, uppmärksamhet, mental stabilitet,lojalitet och med social intelligens som jag aktivt nyttjar i alla mina uppdrag.

Jag är spänstig i kommunikationen, uthållig i utmanande och svåra situationer och jag har ett starkt utvecklingsdriv för mental hållbarhet.Jag motiveras av samtal med öppenhet och ärlighet med en äkta vilja att bidra med stöd och nya perspektiv på olika mentala problem.
Min mentala krockkudde är ett utmärkt bollplank för dina utmaningar!

Stresshanteringen hos Helene har gett mig ökad energi, större fokus, hjälp att prioritera rätt, kunskap i hur jag laddar om, mer lust och arbetsglädje. Men även min motivation, min drivkraft och livskraft med kärlek till livet har ökat. Jag har lärt mig att stanna upp och reflektera, se saker med andra ögonen, PÅ RIKTIGT.

Helene är en rätt person på rätt plats som är bra på att hitta sätt att individanpassa den mentala träningen. Jag var så nära att bli sjukskriven! Med 3 fördelade träffar ser jag ett ljus i min svåra livssituation. 

I arbetslivet har jag stärkt mitt ledarskap, hittat nya metoder att arbeta med mitt team, jag är mer medveten och prioriterar rätt saker.

I vardagslivet har jag blivit bättre på att samarbeta med medlemmarna i min familj, hjälpa dem med de svåra frågorna, vara mer närvarande och jag är ett bättre allmänt stöd för mina egna tre barn.

Irina Sarantcha

Biträdande rektor, Förskola på Vittra Jacobsberg

Jag har blivit mer medveten om mitt ledarskap och mina utvecklingsområden, vilket gjort mig mindre stressad. Att bli medveten om hur jag agerar och beter mig, gör att jag blir mer stabil och litar ännu mer på mig själv.

Jag är inte lika negativt självkritisk och kan hålla saker ifrån mig känslomässigt och mestadels fungera som ledare med ett uppdrag och inte som mitt privata jag. Jag vågar vara ännu mer konsekvent och stå på mig. Med all rätta, detta är ett uppdrag!

Cecilia Hansen

Rektor, Innovitaskolan

Jag har lärt mig att acceptera egna behov istället för att se dessa som tillkortakommanden och jag har fått en ökad förmåga att sortera tankar och att skilja på privat och professionell stress.

I min yrkesroll har jag ökat min förmåga att tänka på ett mer realistiskt sätt kring hur jag formulerar uppdraget både inför mig själv och mina kollegor, vilket medför ökad trygghet och minskat mentalt slitage.

En viktig strategi som jag regelbundet använder är ”Tankeparkering” som är ett verktyg för egen struktur och mental avlastning genom att synliggöra och prioritera olika arbetsuppgifter.

Ann Charlotte Engfors

Speciallärare, SYV-samordnare, Innovitaskolan

Vill du veta mer, kontakta mig här!

13 + 1 =