Mina tjänster

Text

Lever du med långvarig stress och mental hög belastning kommer du på sikt att reagera med sviktande energi, mental instabilitet, irritation, lägre motivation, känna fysiska sjukdomssymtom och ev få sömnproblem.
Då är det dags att ändra ditt agerande och ta tillbaka självkontrollen!

Jag hjälper dig med självinsikt, nya perspektiv och mentala strategier för stabilitet och hög energi igen.

Eller behöver du stressrusta ditt ledarskap för bättre balans mellan privatliv och ledarskapsuppdrag?
Kanske behöver ditt företag förbättra det mentala klimatet?

Jag erbjuder mentalt ledarskapsstöd till ledare, stresshantering till personal, teamhandledning till arbetslag samt olika föreläsningar till hela företaget för stressrustade medarbetare och ett friskt mentalt klimat.
Nu finns också digitala tjänster såsom onlineabonnemang för företag och stresshantering via E-mail och Zoom i olika prisklasser för bästa tillgänglighet oavsett var du bor och arbetar.

Här finna även en webbshop där du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag och utifrån behov plocka ihop olika strategier och produkter för eget arbete hemma.Jag har mottagning i Täby i norra Stockholm dit du är varmt välkommen för fysiska möten.

Varmt välkommen hit! Här finns något för alla!

Stresshantering

HUR vi hanterar mentala spänningar, stress, utmaningar och hög mental belastning påverkar alla på olika sätt.

Mentalt ledarskapsstöd

Ett ledarskapsuppdrag ger en fantastisk möjlighet att med ökat mandat och ansvar aktivt leda verksamhet och personal mot ett gemensamt mål.

Teamhandledning

HUR vi hanterar mentala spänningar, stress och utmaningar i våra uppdrag påverkar det mentala klimatet i arbetslaget

Föreläsningar

Vill du höja energin, stärka engagemanget samt öka samarbetsförmågan på din arbetsplats så är du på rätt plats, välkommen!

Utbildningar

Tillsammans skapar vi ett mentalt klimat som sätter tonen för yrkesmässig hållbarhet.