Mentalt ledarskapsstöd

Led verksamheten mot ett gemensamt mål

Ett ledarskapsuppdrag ger en fantastisk möjlighet att med ökat mandat och ansvar aktivt leda verksamhet och personal mot ett gemensamt mål. De externa förväntningarna kan öka, agendan tenderar att blir större med budgetansvar och multiprocessor som löper parallellt. Din självinsikt och självkontroll kommer att avgöra din förmåga att organisera, sortera och delegera arbetsuppgifter och är helt avgörande för nivån på det mentala slitage som kan uppstå.

Mentalt ledarskapsstöd tar dina utmaningar och stress på allvar och hjälper dig att öka din psykologiska trygghet och att öka din självkontroll i ledarskapet.

  • Vi går igenom din mentala belastning och tydliggör stressmarkörerna i ditt uppdraget.
  • Vi håller en öppen och ärlig dialog för att ventilera och avlasta ev frustration.
  • Vi zoomar ut och skapar distans till din belastning för att tänka spänstigare och större.
  • Vi sorterar och organiserar dina mentala resurser för ökad mental hållbarhet och stabilitet i både yrkesroll och som privatperson.
  • Vi skapar hållbara och rimliga gränser genom att parkera och begränsa slitaget.
  • Vi rustar ditt ledarskap med ett ”coachande förhållningssätt” dom avlastar och bistår positivt till det mentala klimatet i din ledningsgrupp.
  • All handledning sker under full tystnadsplikt enligt ICF.

Du kan välja fysiska träffar i Täby eller i Stockholm, digitala möten eller via telefon helt utifrån egna önskemål och agenda. Vi rekommenderar 3-5 träffar samt uppföljning.

Pris: 1350 kr/timme exkl moms. Faktureras vid beställning.