Förbättra din allmänhälsa med ett Hälsopaket

Paket som stärker din allmänhälsa inom 4 teman:

 1. Kost – reglerar din interna hälsa. Kostplan, receptbroschyr och faktablad.
 2. Sömn – sömnskola för dig med dålig kvalitet på sömnen.
 3. Träning – anpassat program utifrån behov.
 4. Återhämtning – anpassade strategier som bistår din återhämtning.

Välj mellan 3 olika nivåer;

 • förebyggande: för dig som vill förebygga ohälsa samt främja och skydda din allmänhälsa med små vardagliga justeringar.
 • understödjande: för dig som vill ha stöd att hålla i ett påbörjat hälsoarbete och vill säkra upp din allmän hälsa samt göra justeringar över tid.
 • återställande: för dig som vill starta upp ett hälsofokus för en bättre allmänhälsa och behöver en hållbar plan, uppföljning och personligt stöd.

Hälsopaketet innehåller:

 1. Vi startar med en kartläggning om din nuvarande hälsa och önskat mål och sker via E-mail. Du väljer mellan 3 nivåer och en önskad timeline.
 2. Du får inom 48 timmar ett individuellt anpassat program, med 4- 5 olika strategier som startar upp din allmänhälsa via E-mail. Efter 1 vecka går vi igenom planen tillsammans via ett telefonsamtal, ca 30 minuter.
 3. Efter 1 månad stämmer vi av hur det går via E-mail, där vi vid behov reglerar innehållet för att matcha dig perfekt.
 4. Uppföljning via E-mal utifrån timeline.

Pris: 2500 kr för hela hälsopaketet . Betalas mot faktura för start.

Kroppskrafts hälsopaket innehåller uppdaterad forskning med grund i biologi, anatomi och fysiologi med stor erfarenhet av beprövade strategier och lång erfarenhet. Vi undviker snabba lösningar och trender och fokuserar på hållbarhet, rimlighet och helhetshälsa.

Jag har 27 års erfarenhet inom hälsosektorn och har full respekt för dagens utmaningar, lockelser, klimat och splittrade hälsotrender.

Vill du skapa en allmänhälsa som stärker, rustar och som känns hanterbar så är du varmt välkommen till mig.