Föreläsningar

Mentalt klimat & Social intelligens samt stresshantering

Varmt välkommen att boka in en eller flera inspirerande och faktabaserade föreläsningar som ökar förståelsen mellan biologiska och mentala funktioner med strategier som stressrustar individen samt rustar det mentala arbetsklimatet på företaget. Vill du höja energin, stärka engagemanget samt öka samarbetsförmågan på din arbetsplats så är du på rätt plats, välkommen!

Det mentala klimatet och Social Intelligens

De mentala klimatet påverkar personalens prestation, engagemang, attityd, ansvarstagande, eget tänkande samt viljan att bidra till en trivsam arbetsplats. Social intelligens är den optimala mötesplatsen som motverkar social stress samt bidrar till ökad samarbetsförmåga, acceptans för personliga olikheter samt olika mandat och positioner.

Vi går igenom 7 faktorer som bistår ett friskt mentalt klimat ,samt vilka 7 nycklar som vi behöver medvetandegöra för att rusta vår sociala intelligens.

Tid: 2,0 timmar. Fritt antal deltagare.
Pris: 13 500 kr exkl moms.
Plats: På din arbetsplats i lämplig lokal med tillgång till projektor och whiteboard.

Stresshantering

Här kikar vi på instinkter, drifter och beteenden som aktiveras av stress och som hindrar oss från att tänka och agera klokt. Biologisk psykologi ligger till grund för motiverande och kloka strategier för ökad självkontroll och psykologisk trygghet. Vi går igenom 7 enkla strategier som rustar individens förmåga att hantera vardaglig stress.

Tid: 2,0 timmar. Fritt antal deltagare.
Pris: 13 500 kr exkl moms.
Plats: På din arbetsplats i lämplig lokal med tillgång till projektor och whiteboard.

Jag skräddarsyr även föreläsningar som ligger i linje med behov på arbetsplatsen utifrån evidensbaserad kunskap inom biologisk psykologi, social psykologi, beteende vetenskap samt NLP(neurolingvistik).